Tvornica nosila za hitni prijenos, dobavljači - proizvođači nosila za hitni prijenos u Kini