Tvornica ručnih kreveta, dobavljači - proizvođači ručnih kreveta u Kini